topvrouw

Download mijn
gratis e-bundel

Bewust kiezen

De intrinsiek gedreven vrouw die het werk vanuit een inhoudelijke drive doet. Ons doel is haar te helpen bij het maken van keuzes: vanuit persoonlijke drijfveren en onder haar eigen voorwaarden. Wat wij nastreven, is dat vrouwen vanaf de start van hun carrière, of al eerder, zelf de regie nemen in hun loopbaan en gebruik maken van alle competenties waarover zij beschikken. Zodat zij kan zeggen: ‘Ik haal het beste, de Top, uit mijzelf’.

Onze werkwijze

Vanuit warmte en oprechtheid benaderen wij de vraag waarmee een vrouwelijke professional stoeit. Tegelijkertijd stimuleren we haar met scherpe vragen en strategische inzichten om op verschillende manieren het vraagstuk in de ogen te kijken en aan te pakken. Door dit te doen, krijgt zij nieuwe inzichten. Wij ondersteunen haar om deze inzichten in concrete acties om te zetten zodat zij trots is op de resultaten die ze behaalt in haar (werk)leven.

Programma’s per carrièrefasen

In een carrièrepad van zowel mannen als vrouwen zitten vele keuzemomenten. In die zin is er geen verschil tussen mannen en vrouwen. Elke carrièrefase vraagt keuzes waarbij bewuste en onbewuste drijfveren bepalend zijn.

Wat we wel merken, ook vanuit onze eigen ervaring, is dat er bij vrouwen een ‘plus’ bij deze keuzes zit. Rond haar 30ste ontkomt een vrouw door de biologische klok er niet aan om na te denken over wel/niet moederschap. Op latere leeftijd speelt de overgang een indringende rol, zowel fysiek als mentaal, omdat er vaak sprake is van veranderende zorgtaken of mantelzorg.

Ook spelen in het algemeen culturele patronen binnen onze maatschappij, culturele patronen binnen organisaties en feminiene patronen bij de vrouwen een rol bij de keuzes die zij maakt gedurende haar carrière. De verantwoordelijkheid, die vrouwen voelen naar hun omgeving, versterkt dit. Wat wij in de praktijk zien, is dat vrouwen zich onbewust laten leiden door deze patronen binnen de maatschappij en de organisatie en het dan nalaten besluiten te nemen vanuit hun eigen waarden en drijfveren. Omdat de dilemma’s en patronen per carrièrefase verschillen, bieden we per fase verschillende programma’s aan.

Omdat we per carrièrefase werken hebben we ook een speciaal aanbod voor de vrouwen die starten met hun carrière. Dit aanbod kan je vinden op FemaleTopTalent. Voor de seniorvrouwen in de derde fase van hun carrière kan je het aanbod vinden op FemaleTopSenior.

Niet HOE maar WAT

Veel vrouwen vinden het lastig om te kiezen voor WAT zij zelf willen. Vaak laten ze hun keuzes afhangen door HOE haalbaar het is. Onze ervaring is dat vrouwen die met enige regelmaat reflectie plegen, beter zicht krijgen op hun eigen patronen van denken en handelen. Daarnaast krijgen zij zicht op de bestaande maatschappelijke patronen en die binnen hun eigen organisatie. Het ontrafelen van deze patronen helpt vrouwen bij het maken van het bepalen van het WAT zij willen en vervolgens bij het uitvoeren HOE zij het willen.

Natuurlijk heeft de organisatie waarin de vrouw werkt een verantwoordelijkheid bij haar professionele ontwikkeling en vervolgstappen. Onze ervaring is echter dat hierin zowel door de vrouw als door de organisatie het lastig is om open te spreken over thema’s zoals een dominant masculiene organisatiecultuur, de twijfel rondom moederschap of de balans tussen werk en privé. Dat komt omdat zowel de organisatie als de vrouw belangen hebben die soms tegengesteld zijn. Natuurlijk is het streven volledige openheid, maar zolang dit nog niet gerealiseerd is, is onze overtuiging dat vrouwen baat hebben bij een prikkelende ondersteuning in hun reflectie op keuzes.

Over Margreet van Rixtel, oprichter Topvrouw

Onze moeders kregen bij hun trouwen nog het ontslag. Ik ben van de generatie vrouwen die gesteund door deze moeders en hun vaders een academische studie hebben afgerond en de mogelijkheid hebben gekregen carrière te maken. Met vallen en opstaan hebben we dit gedaan. Alle bordjes probeerden we draaiende te houden. Kijk ik nu op 55 jarige leeftijd naar het resultaat van mijn carrière en die van mijn vriendinnen, dan vind ik dat we een enorme stap hebben gezet. We hebben interessante banen en zijn financieel zelfstandig. Vergelijk ik de banen met die van mannelijke leeftijdgenoten, dan schrik ik. Studiegenoten die echt minder presteerden tijdens hun studie en over minder sociale competenties beschikten dan ik, zitten op bestuurdersbanen of geven leiding aan een adviesbureau. Ben ik tegengehouden of belemmerd door mijn partner? Zeker niet, hij stimuleerde mij zeer. Was ik niet ambitieus? Jawel, ik vond mijn werk belangrijk en voerde het met zeer veel verve uit. Onbewuste patronen in mij zelf, gestimuleerd door de normen vanuit de maatschappij, hebben mij bij verschillende keuzemomenten een te voorzichtige stap laten zetten. Soms overzag ik de consequenties van de keuze onvoldoende. Ik denk dat ik door regelmatig gesprekken te voeren met een onafhankelijke derde ik mogelijk andere keuzes had gemaakt en mijn lef eerder had durven tonen. Dit gun ik andere vrouwen. Daarom heb ik Topvrouw opgericht.

css.php