topvrouw

Persoonlijk leiderschapsprogramma
FemaleTopAcademic

Overwin je twijfels, benut je kwaliteiten en ga voor jouw wetenschappelijke Top!

Het FemaleTopAcademic programma draait om jouw persoonlijke ontwikkeling en wetenschappelijke carrière. Een jaar lang ga je onder begeleiding van Topvrouw.nl actief aan de slag. Je leert nog effectiever te functioneren binnen de academie. Daarbij leg je de volgende focus: 

 • Hoe werk ik aan een goede performance, hoe presenteer ik mijzelf optimaal en maak ik mijzelf zichtbaar?
 • Op welke manier beïnvloed ik effectief mijn omgeving en realiseer ik mijn plannen?
 • Hoe treed ik strategisch op als er belangentegenstellingen zijn en leer ik het politieke spel succesvol uit te voeren? 
 • Welke type onderhandelingen worden onderscheiden, hoe herken ik deze in de praktijk en hoe haal ik het beste resultaat uit deze onderhandelingsmomenten, voor mijzelf en voor mijn afdeling?

Het programma heeft me geholpen om me veel bewuster
te worden van de kwaliteiten die ik te bieden heb en hoe
ik deze effectief en met plezier in kan zetten binnen de
organisatie’.

 Dit leiderschapsprogramma is vooral geschikt als jij worstelt met vragen zoals: 

 • Wil ik wel hoogleraar worden? Het gaat mij niet om de positie maar om de wetenschap!
 • En als ik het dan wil, hoe moet ik dat dan realiseren? Waarom lukt het de een wel en de ander niet?
 • Stel dat ik hoogleraar word, loop ik dan niet vast in het politieke systeem? Hoe pak ik dat aan?

Vrouwelijke wetenschappers, zoals jij, doorlopen vaker een periode waarin de twijfel toeslaat. ‘Kan ik dit wel? Wil ik dit eigenlijk wel?’ zijn dan vragen die ik vaak terugkrijg. De complexiteit en de ondoorzichtige besluitvorming van de academische omgeving maken het dan niet eenvoudiger. Zeker niet als je ook nog een privéleven wilt hebben. 

‘Ik had de ambitie om hoogleraar te worden maar werd
daarbij gehinderd door mijn eigen twijfels’.
En nu: 
‘Ik ben verbaasd over hoe goed het gaat en over
de stroomversnelling die het lijkt op te leveren‘. 

Inmiddels is zij hoogleraar en bereidt zij haar inaugurale rede voor.

Ook al denk je nu dat het bijna niet mogelijk is, ik heb gemerkt dat met een persoonlijke en gevarieerde begeleiding jij jouw krachten zodanig weet te bundelen, dat je: 

 1. heldere keuzes maakt en focus creëert;
 2. zichtbaar wordt en daarmee;
 3. sneller jouw gewenste wetenschappelijke topfunctie realiseert.

In het leiderschapsprogramma ‘FemaleTopAcademic’ word je intensief begeleid door Heleen Brinkman en door mijzelf. We helpen je je eigen plannen te formuleren en om te zetten in concrete acties. Daarbij focussen we op het positieve: waar ligt je kracht, waar ben je trots op, wat heeft je gebracht waar je nu bent. Vervolgens kijken we toekomstgericht: hoe ziet jouw werk er idealiter uit over 5, 10 of 20 jaar? De ervaring leert, dat je hierdoor meer inzicht krijgt in de drijfveren die voor jou belangrijk zijn. Vervolgens krijg je ondersteuning bij het vertalen van de toekomst naar de huidige situatie en de stappen die je nu al concreet kunt zetten.

Wat mij betreft is het jaarprogramma de meest complete 
vorm van begeleiding die je kunt krijgen. Margreet en
Heleen ervaar ik als professioneel, nuchter, betrokken
en hartelijk’.


Wat levert dit programma jou op? 

 • Je neemt zelf de regie in je werk.
 • Je onafhankelijkheid neemt toe en je creëert ruimte en vrijheid.
 • Je benut optimaal de mogelijkheden die jouw afdeling je biedt.
 • Je leert strategisch te denken en tactisch te handelen. Hier zal je de rest van je carrière profijt van hebben. 


Wat levert dit programma op voor de organisatie:

Als hoogleraar of leidinggevende weet u uit ervaring dat naast inhoudelijke competenties meer nodig is om hoogleraar te worden. Daarom wilt u dat uw vrouwelijke wetenschapper:

 • Stevig in haar schoenen staat;
 • Goed voor uw wetenschappelijke afdeling en voor zichzelf opkomt;
 • Het spel richting hoogleraarschap leert te doorzien en er plezier heeft;
 • Als wetenschappelijk boegbeeld

Het jaarprogramma is trouwens ongelofelijk effectief. 
Ik merk dat ik nu binnen mijn organisatie anders
benaderd word, dat mensen me betrekken bij zaken
waar ik graag aan bij wil dragen. Ik word zelfs
onrustig van het succes’.


Aanbod

Als je meedoet aan het programma biedt Topvrouw.nl je het volgende:

 • Reflectiedagen.
 • Workshops.
 • Experimenteerdagen.
 • Coaching en intervisie.

Het programma start met een intake. Voor deze intake ontvang je een aantal vragen. Deze helpen je om jouw vragen en doelen helder te krijgen. 

Reflectiedagen

Je ontmoet je collega-deelnemers tijdens de startdag. De groep bestaat uit minimaal 3 tot maximaal 6 vrouwelijke wetenschappers. Tijdens deze dag maak je onder begeleiding van Margreet van Rixtel een persoonlijk plan om de juiste focus en voorwaarden te creëren in jouw wetenschappelijke carrière.

 • Na zes maanden is er een voortgangsdag met jouw eigen groep. Samen met Margreet en je collega’s kijk je naar de voortgang van je leerproces, de obstakels die je hierbij voelt en zoeken we gezamenlijk naar de oplossingen om deze te slechten.
 • Het groepsprogramma wordt afgesloten met een slotbijeenkomst.

Workshops

Tijdens deze interactieve workshops reikt Margreet van Rixtel je tips en adviezen aan. Ook krijg je  handvatten om jezelf krachtig te profileren, effectiever te onderhandelen en het politieke spel slim te spelen.

Experimenteerdagen

Tijdens deze drie experimenteerdagen werk je aan jouw persoonlijke skills. Heleen Brinkman, trainer/coach Respectful Confrontation en acteur, begeleidt je in het verdiepen van je vaardigheden op het gebied van performance, onderhandelen en het politieke spel. Heleen werkt vanuit het gedachtegoed Respectful Confrontation, waarbij je ook gebruik maakt van je lichaam als middel om ontspannen te blijven in spannende situaties. In een veilige leeromgeving kun je experimenteren met nieuw gedag en krijg je persoonlijke feedback van Heleen en je collega-deelnemers. Iedere experimenteerdag heeft een specifiek thema:

 • ‘IK’: hoe blijf jij in je kracht, ook in situaties waarin jij je wilt presenteren en profileren?
 • ‘IK & DE ANDER’: je wilt op een constructieve manier de confrontatie met een ander aangaan. Hoe zorg je ervoor dat jouw boodschap helder overkomt zonder verwijten over-en-weer?
 • ‘IK IN SPANNENDE SITUATIES’: ontspannen blijven terwijl je je geïntimideerd voelt of mateloos geïrriteerd? Het lijkt onmogelijk. Tijdens deze dag leer je hoe je ook in deze situaties goed functioneert.

Coaching en intervisie

Maandelijks is er begeleiding in de vorm van:

 • Individuele telefonische coaching of
 • telefonische groepsintervisie.

Op deze manier word je het gehele jaar ‘on-the-job’ begeleid en ondersteund.

Na de afronding van het groepsprogramma heb je nog een face-to-face coachbijeenkomst met Margreet, gericht op het continueren van jouw individuele ontwikkeling.

Voor de verdieping van het leerproces zal gevraagd worden om een reflectieverslag te schrijven. In onderling overleg kunnen ook nog andere opdrachten verstrekt worden. Het jaarprogramma omvat een aantal op elkaar afgestemde activiteiten. Aan het einde ontvang je een certificaat. Dit certificaat vraagt dat je aan een substantieel aantal onderdelen van het jaarprogramma hebt deelgenomen. 

Een overzicht van de activiteiten met data voor het programma, kun je hier downloaden: planning jaarprogramma.

 

Aan dit jaarprogramma, dat start op 18 november 2022 kunnen 3 tot maximaal 6 deelnemers deelnemen. De investering voor dit groepsprogramma bedragen € 5.497,-. Bij een ‘Early bird’ Inschrijving vóór 15 september 2022 bedragen de kosten € 4.497,– 

Of betaling in één termijn: € 4.497,- of betaling in 6 termijnen van € 750,-

 

‘Het programma, en dan vooral de combinatie van 
verschillende onderdelen, ervaar ik als een groot
houvast bij het bepalen van mijn koers, het maken
van keuzes binnen die koers en het managen van
twijfels en angsten’.

 

Begeleiding

Je wordt bij dit programma begeleidt door Margreet van Rixtel en Heleen Brinkman.

Margreet van Rixtel 
In 2013 heb ik Topvrouw.nl opgericht om vrouwelijke professionals te steunen in hun carrière mij. Maar al 25 jaar boeit de intrinsiek gedreven wetenschapper die het werk vanuit een inhoudelijke drive doet. In verschillende rollen als adviseur, trainer en coach zoek ik naar de juiste manier om wetenschappers verder te helpen. De academische omgeving is voor mij een zeer bekende context. Mijn uniciteit is het ontrafelen van complexe belangenvelden en politieke systemen. In de jaren dat ik dit werk doe, is het voor mij nooit tot routine verworden. Ik heb juist bemerkt dat dit mijn passie is! Ik studeerde Gezondheidswetenschappen, Beleid en Beheer aan de Universiteit Maastricht. Voordat ik voor het externe adviesvak koos, werkte ik als directieadviseur in een UMC en een algemeen ziekenhuis.

Heleen Brinkman
Mijn theaterervaring heeft me geleerd dat het lichaam een instrument is dat signalen opvangt van zowel binnen in je als van buiten je. Met je lichaam kun je daar uitdrukking aan geven. Of niet, afhankelijk van de situatie en het moment. De methodiek ‘Respectful Confrontation’ helpt je die signalen te herkennen. En het maakt de vertaalslag naar effectievere communicatie en gedrag. Ik zie dit als een onderzoek naar wat werkt voor jou: praktisch en passend bij wie je bent. Het is mijn missie om het potentieel van vrouwen naar boven te halen en zichtbaar te maken. Dan pas kun je de invloed hebben die je toekomt, zeker in een academische omgeving. Ik studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde een 3-jarige theateropleiding bij Het Collectief in Amsterdam.

Nadere informatie

Wil je graag nadere informatie, mail dan naar contact@topvrouw.nl. In een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek informeer ik je dan over dit programma. Ter voorbereiding op dit gesprek stuur ik je een aantal vragen. In ons telefoongesprek kan ik dan aangeven of je in aanmerking komt voor dit programma. Het aantal beschikbare deelnemersplaatsen houd ik beperkt, zodat ik kwaliteit kan blijven garanderen.

Wil je het programma voorleggen aan je leidinggevende, print dan de printversie uit.

Ps in deze tekst heb ik korte citaten geplukt uit de testimonials van vrouwen die al deelgenomen hebben aan dit jaarprogramma. Wil je meer ervaringen van deelnemers lezen, klik dan door naar testimonials.

Haal het beste uit jezelf, realiseer jouw Top.
css.php